Beknopte versie

Algemene Voorwaarden.

Overeenkomst

 

 • Een afspraak met Pootje Power kan mondeling of schriftelijk worden gemaakt. De overeenkomst is bindend nadat de persoonlijke gegevens en de datum van de sessie akkoord zijn bevonden.
 • Na een bijeenkomst ontvangt u de factuur welke binnen 15 dagen voldaan moet worden.

 

In aanmerking komen

 

 • Pootje Power  bepaalt of een Kind  in aanmerking komt voor de sessies, dit kan naar aanleiding van het kennismakingsgesprek zijn.
 • Wanneer het Kind gevaarlijk gedrag laat zien naar de begeleider en hond toe heeft Pootje Power het recht de  sessies niet te vervolgen.

Training annuleren

 

 • Wanneer een training door Pootje Power wordt afgelast kan deze worden ingehaald.
 • Bij langdurige ziekte van Kind, begeleider of hond kunnen er in overleg nieuwe afspraken worden gemaakt.
 • Afzegging van de training moet 24 uur van tevoren telefonisch of per email worden doorgegeven.
 • Indien de training binnen 24 uur wordt afgezegd zal de gereserveerde tijd gewoon in rekening worden gebracht
 • Wanneer u tijdens de trainingen wilt stoppen is restitutie niet mogelijk

Aansprakelijkheid

 

 • Pootje Power is niet aansprakelijk voor besmetting of mentale gebreken van Kind of omgeving
 • Pootje Power kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten.
 • Pootje Power is verzekerd voor ongevallen tussen de cliënten en de hond.

 

 

Complete Algemene Voorwaarden vindt u hier.

Privacyverklaring vindt u hier.